X
GO
Avholdte og kommende kurs
07

Huldt & Lillevik kurset som har alt du trenger å vite før nyttår

Publisert

Dato: 23.11 eller 5.12 2017
Kl.: 09.00-15.00
Sted: Tykkemyr 27, Moss – Enkel parkering (rett ved Mosseporten).
Pris: 3.500,- (ønsker du ikke å være med på årsavslutningsdelen, kan du gå litt tidligere og redusere avgiften med 600,-)

Begrenset antall deltagere på kurset.
Påmelding til firmapost@columbi.no

Agenda:

Alt om A-meldingen 

 • Hvem henter opplysninger fra A-melding
 • Endringer av arbeidsforhold
 • Gjennomgang av kjente feilmeldinger i A-meldingen og konsekvenser ved å ikke rette opp feilmeldingene
 • Rapporter for avstemming av A-melding
 • A-melding; korreksjoner
 • Hvordan bruke veiledningen til A-ordningen
 • Regler for fravær og rapportering i a- meldingen 
 • Aa-register
 • Erfaringer
 • Viktigheten av å bruke korrekte inntektskombinasjoner
 • Ideelle organisasjoner - ny skatte- og avgiftsregel 
 • Sanksjoner fra 2017 

Hvordan bruke fraværsregistreringen i Huldt & Lillevik Lønn

 • A-melding, permisjoner/permittering
 • Fraværskoder
 • Fraværsregistrering
 • Fraværsrapporter
 • Inntekts- og trekkopplysningsskjema til NAV

Lønnsarter

Det er lønnsartene som styrer beregning av feriepenger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og selve lønnsinnberetningen.

 • Koding av lønnsarter mot A-ordning
 • Hva hvis lønnsartene du har brukt er feil?
 • Kobling av automatiske lønnsarter

 

Sykepenger 

 • Sykepengegrunnlag og endringer 
 • Refusjon og aktuelle utfordringer

Ferie 

 • Plikt til å avvikle ferie i ferieåret 
 • Overføring av ferie 
 • Hva med feriepengene? 
 • Fastsettelse av ferie når året går mot slutten 
 • 60 åringer og ferieavvikling 
 • Ny lønnsbeskrivelse vedrørende regler for trekk for ferie

Yrkesbil

 • Hvilke biler omfattes?
 • Sjablong 
 • Individuell verdsettelse
 • Krav til elektronisk kjørebok?

Øvrige naturalytelser 

 • Fri avis 
 • Elektronisk kommunikasjon 
 • Arbeidstøy 
 • Forsikringer 

Bilgodtgjørelse

 • Nye trekkfrie satser fra 2017
 • Følge statens særavtaler eller kanskje ikke?

Diverse

 • Bruk av elektronisk pay-slip på mobil
 • Spørsmål og erfaringer blant deltagerne

 

Årsavslutningen – komplett gjennomgang.

 • Forberede årsavslutning
  • Kontrollere a-melding retur
  • Kontrollere lønnsarter
  • Kontrollere offentlige satser
  • Kontrollere skattekortopplysninger
  • Kontrollere opplysninger om arbeidsforhold
  • Regenerere AGA/brudd
  • Summere avstemmingslister
  • Bestille a-melding-avstemmingsrapport
  • Avstemme mot regnskap
 • Skrive ut feriepengeliste pr. 31.12.2017
  • Håndtere avtalefestet ferie
  • Skrive ut feriepengeliste
  • Regulere feriepengegrunnlaget
 • Ekstrakjøring (13. kjøring)
  • Kollektive pensjonspremier, OTP og avtalefestet pensjon (AFP)
  • Fagforeningskontingent betalt av den ansatte
  • Ekstrakjøring med og uten utbetalinger
  • Differensiert arbeidsgiveravgift/ambulering
  • Skrive ut feriepengeliste
 • Skrive ut kontroll- og avstemmingslister
 • Skrive ut a-melding personoppsummering
 • Innberette lån
 • Lage sikkerhetskopi
 • Skrive ut personallister - arkivsett
 • Skrive ut periodiske lister
 • Behandle negativ lønn
 • Overføre og klargjøre for 2018
  • Hvis du overfører fravær til lønn
  • Overføre til nytt år
 • Importere skattekort for 2018
  • Forutsetninger
  • Hente returfil i menyvalget Altinn retur
  • Oppdatere skattekortopplysninger
 • Hvis du overfører fravær til lønn
 • Skrive ut og slette logg