X
GO
Avholdte og kommende kurs
19

Nyheter og endringer i Huldt & LIllevik lønn

Publisert

I løpet av 2018 har det blitt innført flere store og viktige endringer innen lønnsområdet. På dette kurset tar vi for oss de viktigste endringene på lønnsområdet.

Agenda:

Digital inntektsmelding

 • Vi går igjennom endringene innføring av ny digital inntektsmelding medfører for deg som jobber med lønn og personal.

Endringer i diett- og bilgodtgjørelse

 • Dekning av reiseutgifter
 • Nye særavtaler med virkning fra 22.06.2018
 • Endringer i satser
  • Diett
  • Bilgodtgjørelse
  • Kompensasjonstillegg
 • Nye beregningsmetoder
  • Måltidsfradrag
  • Påbegynte døgn
  • Dagsreiser i utlandet
 • Oppsummering av statens satser og tilhørende trekkfrie forskuddssatser
  • Hvordan beregne trekkfri og trekkpliktig del
 • Innrapportering i a-melding

GDPR for lønnsmedarbeidere

Innføring i den nye personopplysningsloven (GDPR)

 • Hva betyr det for deg som jobber med lønn og personal
 • Rutiner
 • Protokoll
 • Rettigheter for den registrerte (ansatte)
 • Retting og sletting, innsyn, begrensning av behandling, dataportabilitet, innsigelsesrett mm.
 • Lagringsbegrensninger av data
 • Hvor lenge kan vi oppbevare de forskjellige rapportene
  • Hva gjør vi med helseopplysninger / sykefraværsoppfølging
  • Barns sykdom
  • Varsling, advarsel mm
 • Vi viser i praksis hvordan vi kan håndtere dette på beste måte i Huldt & Lillevik lønn

Nye regler for rapportering av naturalytelser i 2019

I 2019 kommer nye regler for hvordan naturalytelser skal rapporteres og skattlegges. Vi ser på hvilke rutiner som må endres for å møte reglene, som trer i kraft 1. januar 2019. Vi tar også for oss styringsretten arbeidsgiver har når det gjelder ulike naturalytelser.

Agenda:

 • Hvilke nye plikter får du som arbeidsgiver
 • Hvordan naturalytelser skal verdsettes og skattlegges
 • Hvilke rutiner må endres eller lages

Konkrete endringer:

 • Gaver
 • Egne personalrabatter
 • Rabatter fra andre virksomheter
 • Overtidsmat
 • Fri avis
 • Subsidiert barnehage
 • Bonuspoeng og fordelsprogrammer

Hvordan arbeidsgiver kan tilpasse seg de nye reglene:

 • Kan du endre eksisterende ordninger
 • Kan du nekte arbeidstakere å benytte fordelsprogrammer og motta gaver

 

Målgruppe:

Kurset passer for deg som kjører lønn i Huldt & Lillevik Lønn og ønsker å holde deg oppdatert på de siste nyhetene.

Sted:      Vingparken Konferansesenter, Varnaveien 32A, 1523 Moss (Columbi Micro AS)

Tid:        Onsdag 5. desember kl. 13:00 – 15:30
Pris:       2.750,-
Pris:       Begge kurs samme dato kr. 3.950,- (dersom du også tar årsavslutningskurset)

Påmelding på www.kursweben.no