X
GO
               
Update 2018: Digitalisering, effektivisering og kostnadsbesparelse

Update 2018: Digitalisering, effektivisering og kostnadsbesparelse

Skytjenester gjør livet enkelt for bedrifter og deres ansatte, og sparer både tid og penger. Fagseminaret Update 2018 satt fokus på fremtidens skybase...
Digital Index 2018 – Norge sakker akterut

Digital Index 2018 – Norge sakker akterut

Norge holder ikke samme digitaliseringstakt som våre naboland, og er forbigått av Sverige både på Visma sin digitale index og EU sin digitale Index. T...
Columbi løfter idretts-Norge opp i skyen

Columbi løfter idretts-Norge opp i skyen

Norges Idrettsforbund (NIF), Idrettens Regnskapskontor og alle særforbund og særkretser skal opp i skyen med Visma.net og Columbi. – Vi skal få en me...
Columbi dobler antall ansatte – vil være best på skyløsninger

Columbi dobler antall ansatte – vil være best på skyløsninger

Columbi er i sterk vekst og har nesten doblet arbeidsstokken i løpet av de siste 12 månedene. Dette inkluderer blant annet et oppkjøp av et regnskapsb...
En kunde av Columbi kan revolusjonere helsevesenet

En kunde av Columbi kan revolusjonere helsevesenet

Vet du hva som er linken mellom Columbi Micro, 600 høner og en væske som skal påvise ulike sykdommer når de testes mot blod på sykehus og laboratorier...
Bransjenytt, Seminarer og kampanjer
13

Noen som venter på oss over 55?

Publisert
Noen som venter på oss over 55?

Teknologien utvikler seg i en rasende fart, og fagkunnskap innen Lønn og ERP dreier mot å automatisere og effektivisere. Dette stresser mange som har brukt et helt yrkesaktivt liv på lære seg et «håndverk» med gode rutiner og «en trygg måte og jobbe på» innen fagene regnskap og lønn.

Noen synes utviklingen er spennende, mens andre er mer skeptiske og har mange spørsmål. Her har vi forsøkt å adressere noen av dem.

 

 

Vil overgang til et nettskybasert system rive ned alt en kan og sette alt på hodet?

Svaret er nok nei, en må selvfølgelig fortsatt kunne faget regnskap og lønn. Når det er sagt så er det å jobbe i skyen en helt ny måte både å jobbe og tenkte på.


Transaksjoner automatiseres og fokus går mot å bruke tallene fornuftig i stedet for å bruke tid på å taste dem. Dette krever kompetanse rundt å sette opp og bruke systemene riktig, og fokus på å gjøre ting korrekt kontra å gjøre det på «gamlemåten»


Vil automatisering utradere den tradisjonelle bokføreren og lønnsmor?
Over tid så vil mye av arbeidet automatiseres, og slik vi ser det på sikt så vil færre antall personer i en bedrift være delaktig i bokføring og lønnskjøring. Størrelsen på bedriften vil selvfølgelig være en faktor hvorvidt en avler gevinster av fokuset på automatisering.

 

Venter utviklingen på oss over 55?

Dessverre så går utviklingen like hurtig for alle, uansett alder. Gode IT-systemer er en forutsetning for å kunne jobbe effektivt, og dermed også for å kunne utnytte bedriftens potensiale for lønnsomhet. Og dersom alderen bidrar til å holde deg tilbake, kan jeg avsløre at du kommer aldri til å bli yngre enn du er i dag. Derfor er det best å hoppe i det, og ta de innovative avgjørelsene i dag.

 

Hvor skal vi begynne?
Columbi Micro AS har flyttet over 10% av kundebasen opp i skyen, og opplever stor pågang fra flere kunder som vil fokusere på digitalisering og automatisering. Vi anbefaler et forprosjekt der sluttresultatet er en rapport som i detalj beskriver forretningskritiske prosesser.

Rapporten bunner ut i en anbefaling på om dere bør bli på «bakken» en stund til, eller å ta steget opp i skyen.

nyhetsarkiv
Søk i arkiv