X
GO

Supportverktøy

Vi benytter moderne og effektive verktøy når vi skal hjelpe våre kunder. Med bruk av fjernstyringsteknologi kan vi logge oss på servere og PC direkte ute hos kundene

Vi løser ofte spørsmål fra våre kunder via telefon direkte fra våre konsulenter. Vi har god erfaring med at våre kunder blir godt kjent med de som sitter på support.

Dersom kunden sender en mail direkte til vårt supportsystem, fanges henvendelsen opp av systemet og den som er på vakt kan fordele de forskjellige sakene til rette vedkommende konsulent.

               
Columbi Fjernstyring

Med bruk av fjernstyringsverktøyet Teamwiever kan vi koble oss direkte opp mot din PC skjerm og utføre direkte hjelp. Ofte en svært effektiv arbeidsmetode.

last ned nødvendig programvare, oppgi brukerid som kommer automatisk på skjermen samt passord til din konsulent via telefon og VIPS er din PC tilgjengelig for hurtig og god telefonstøtte.

Support@columbi.no

Send e-post til vår support adresse

Ved å sende en mail til en angitt support adresse, vil dette gå inn i et elektronisk support administrativt system vi benytter. Her vil alle henvendelser bli styrt videre til riktig mottager blant våre konsulenter og svaret kan gis på best mulig måte. Dette er åpent for alle, enten om man har en telefonsupport avtale eller ikke.

Supportsystem

Du kan opprette eller se saker i vårt supportsystem. Saker logges og du vil ha historikk over dine innsendte saker.