X
GO
Ledige stillinger

Lyst til å jobbe i Columbi?

Vi er pr. i dag (5.4.2017) 10 ansatte i firmaet. Vi har en avdeling som jobber med tekniske løsninger med salg og support av servere og PC utstyr. Vårt hovedområde er rådgivning, support og konsulentvirksomhet i forbindelse med salg og leveranser av løsninger fra Visma Software.

Kort resyme på våre arbeidsområder:
- Installasjon og drift av servere (Micosoft Server - SQL server etc)
- Drift & support av diverse hardware produkter
- Konsulent på Visma produkter innom ERP, CRM og HR.
- Utvikling av hjemmesider.

Eventuelle aktuelle stillinger er beskrevet på portalen karriere.no og / eller annonser på Finn.no

Ledige stillinger

Vi har her linket oss opp mot nettportalen karriere.no hvor vi ligger inne med både ledige stillinger og hva som kan være av interesse i fremtiden:

Annonser på Finn.no

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=93893910&fks=93893910

IFrame